459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Žárlivost

Popis žárlivosti

S pojmem žárlivost se setkáváme především u partnerských vztahů. Podle názorů jedněch působí destrukci lásky, podle druhých vztah pikantně koření a otužuje.

Příčiny

  • nedostatek sebedůvěry, která je nutná k postoji, že jsme pro partnera dost dobří, respektive ti nejlepší
  • partnerovo překračování (našich) mezí vůči druhému pohlaví

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)